Başvuruda İstenecek Belgeler

 1. Kuruma ait özdeğerlendirme raporu
 2. Kurumun tarihçesi ve öğrenim hedefleri
 3. Mevcut ögretim üyelerinin ünvan ve kısa özgeçmişlerini içeren liste
 4. Asistan eğitiminden sorumlu öğretim üyelerinin (asistan eğitimi komisyonu) isimleri ve komisyon görevlendirme yazısı veya akademik kurul tutanağı
 5. Eğitim kurumuna ait yazılı eğitim programı, haftalık, aylık, yıllık ders ve toplantı programları, rotasyon ve çalışma düzenini gösteren belgeler.
 6. Oryantasyon eğitim programı.
 7. Asistan, uzman, öğretim üyelerinin kıdemlerine göre görev ve sorumluluklarının tanımlandığı belge.
 8. Nöbet listeleri
 9. Eğitim saatlerine ait katılım tutanakları.
 10. Asistan karnesi örneği (basılı/elektronik çıktı, doldurulmuş ve onaylanmış olmalı)
 11. Asistan ara değerlendirme raporları, sınav tutanakları
 12. Kurumdan mezun olan uzmanlık öğrencilerinin listesi ve güncel konumları
 13. Eğitim hastanesinin olanaklarını tanımlayan (yatak sayısı, poliklinik sayısı, derslik, kütüphane, nöbet odası, doktor dinlenme ve çalışma odaları, internet ve kaynak erişimi, hasta kayıt/dosya sistemi, sağlam çocuk ve hasta çocuk izlem birimleri, yan dal sayısı, yenidoğan, acil, yoğun bakım sayıları, yıllık poliklinikte görülen hasta sayısı, yatan hasta sayısı vs) belge
 14. Kuruma ait bellibaşlı durumlar için oluşturulmuş kılavuz ve protokoller.
 15. Başka kurumlardan gelen eğiticiler varsa bunlara ait görevlendirme yazıları.
 16. Dış rotasyona gönderilen uzmanlık öğrencilerine ait yazışmalar.
 17. Uzmanlık öğrencisi danışman listesi ve danışman raporları
 18. Öğretim üyesi ve asistan geri bildirim formları
 19. Asistan temsilcisi seçim tutanağı, temsilcinin katıldığı toplantı tutanakları
 20. Eğitim kurumuna ait akademik atanma ve yükseltilme kriterleri
 21. Öğretim üyelerinin eğiticilerin eğitimi ve ölçme-değerlendirme kurslarına katıldığına ilişkin belgeler
 22. Sağlık bakanlığının kurum seviye belirleme belgeleri
 23. Kurumdan ulaşılabilen kaynaklar ve veri tabanlarının listesi
 24. Kurumda son 5 yılda yapılmış yayınların listesi ve uzmanlık öğrencilerinin görev aldığı yayınların listesi
 25. Ulusal ve uluslararası mesleki kurumlara ait üyelik belgeleri
 26. Eğitimin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? Belgeler.