Akredite Olan Kurumlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu aşağıda belirtilen kurumlara belirtilen tarihlerde akreditasyon ziyaretleri yapılmıştır. Aşağıda belirtilen kurumlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nca akreditasyon kriterlerini karşıladığı görülerek akredite edilmesine karar verilmiştir.

2022 Yılı Akredite Olan Kurumlar Listesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul                            15.08.2022

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Antalya                                                16.08.2022

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul                          18.08.2022

Kocaeli Üniversitesi Tıp  Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli                                                 26.08.2022

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara                              26.08.2022

 

2021 Yılı Akredite Olan Kurumlar Listesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara                            14.06.2021

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara                    15.06.2021

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Adana                      22.06.2021

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul                    24.06.2021

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Eskişehir                25.06.2021

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Bursa                           29.06.2021

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara                         30.06.2021