Akreditasyon

Akreditasyon

Değerli Meslektaşlarım;

Ülkemizde uzun yıllardır birçok farklı merkezde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi verilmekte ve eğiticilerin özverili çalışmaları ile bu alanda uzman hekimler yetiştirilmektedir. Ancak merkezler arasında eğitimin içeriği ve hedefleri, kurumların altyapısı, eğitim anlayışı ve eğitimin uygulama biçimleri açısından farklılıklar bulunmaktadır.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında eğitim veren kuruluşların akredite edilmesi ve belgelendirilmesi Pediatri eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve eğitimin gereklilikleri konusunda farkındalığın yaratılması açısından yarar sağlayacaktır. Akredite olan kurumlar tüm eğitim veren kurumlar arasında öne çıkan, örnek kurumlar olarak gösterilecek ve diğerlerinin de akreditasyonu sağlayabilmek için geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına vararak tamamlamasına olanak sağlayacaktır.

Akreditasyon komisyonumuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitiminin koşullarını belirlemiştir. Başvuru için gerekli belgelerin listesi de web sayfamızda yayınlanmıştır.

Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyor, saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. Figen Akalın

Akreditasyon Komisyonu Başkanı

Duyurular

TÜM Duyurular