Etkinlik Takvimi

12 Ocak 2023: Akreditasyon başvuru sisteminin açılması
31 Ocak 2023: (Saat 23.59 a kadar): Son Başvuru Tarihi
1 Şubat 2023: Hakemlere dosyaların gönderilmesi
1 Mart 2023: Kurumlardan istenecek ek belgelerin kurumlara bildirilmesi
15 Mart 2023: Kurumların ek belge son gönderim tarihi
15 Nisan 2023: Hakemler tarafından öz değerlendirme raporlarının yürütme kuruluna sunulması
15 Nisan 2023, Saat 17.00: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Bilgi Sınavı Son Başvuru Tarihi
1 Mayıs 2023: Ziyaret edilecek kurumların kararlaştırılması
6  Mayıs 2023 : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Bilgi Sınavı 
15 Mayıs -15 Haziran 2023: Kurum ziyaretlerinin yapılması
25 Haziran 2023: Akredite edilen kurumların yürütme kurulu tarafından açıklanması