Başkanın Mesajı

Sayın Meslektaşlarım,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nun iki yıllık yoğun çalışmalarını takiben yeni dönemde başkanlık görevine seçildim. Beni bu onurlu göreve layık gören çok değerli Yürütme Kurulu üyesi hocalarıma teşekkür ederim.

Yeterlik Kurulumuz oluşumundan sonraki iki yılda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve beceri gelişimi, uzmanlarımızın ihtiyacına yönelik programlar ve Pediatri eğitimi veren kurumların belli standartlara ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yoğun, etkili ve çok verimli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar Yürütme kurulumuz ile birlikte komisyonlarımızda görev alan değerli hocalarımızın, koşulsuz destekleri ile ulusal derneklerimizin (Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu Derneği), TTB/Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun ve bizlerle koordineli çalışan tüm meslektaşlarımızın özverili katkıları ile yapılmıştır.

Bu çalışmaların yapılması ve koordinasyonunda büyük emekleri geçen önceki dönem Yürütme Kurulu Başkanımız ve bu dönemde de Kurulumuz Genel Sekreteri olarak beraber çalışmaya devam edeceğimiz Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu’na teşekkür ederim.

Kurulumuz Tıpta Uzmanlık eğitimi standartlarını yükselterek ve uzmanlarımızın bilgi, beceri ve eğitimlerine katkı sağlayarak Çocuk ve Ergen sağlığını ve iyilik durumlarını en iyi noktaya çıkarmayı amaçlamakta ve bu konuda sorumluluk hissetmektedir.

Bu sorumluluk bilinci ile, geçen iki yılda yapılan yoğun çalışmaları devam ettirerek ülkemizin tüm eğitim kurumlarına ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerimize ve uzman doktorlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz.

Uzmanlık eğitimi veren uluslararası kuruluşlarla da ilişkilerimizi geliştirerek vizyon ve etkinliğimizi arttırmaya çalışacağız.

Bu onurlu görevi yapacağım süre boyunca ben ve değerli çalışma arkadaşlarım eşitliği, temel insan haklarını, evrensel etik kuralları ve bilimsel verileri gözetecek ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.

Saygı ve Sevgilerimle,

Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Tayfun UÇAR