Başkanın Mesajı

Sayın Meslektaşlarım,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nun yeni dönemde başkanlık görevine seçildim. Beni bu onurlu göreve layık gören çok değerli Yürütme Kurulu üyesi hocalarıma teşekkür ederim.

Yeterlik Kurulumuz kuruluşunu takiben geçen 4 yılda Pediatri eğitimi veren kurumların  standartlarının oluşmasına katkı sağlamak,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve beceri gelişimini günün şartlarına ve ülkenin ihtiyaçlarına göre yapılandırmak amacıyla yoğun, etkili ve çok verimli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar Yürütme kurulumuz ile birlikte komisyonlarımızda görev alan değerli hocalarımızın, gönüllü ve koşulsuz destekleri ile ulusal derneklerimizin (Türk Pediatri Kurumu Derneği  ve Türkiye Milli Pediatri Derneği), TTB/Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun ve bizlerle koordineli çalışan tüm meslektaşlarımızın özverili katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmaların yapılması ve koordinasyonunda büyük emekleri geçen önceki dönem Yürütme Kurulunda ve komisyonlarımızda gönüllü olarak görev yapan tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim.

Kurulumuz Tıpta Uzmanlık eğitimi standartlarını yükselterek ve uzmanlarımızın bilgi, beceri ve eğitimlerine katkı sağlayarak Çocuk ve Ergen sağlığını ve iyilik durumlarını en iyi noktaya çıkarmayı amaçlamakta ve bu konuda sorumluluk hissetmektedir.

Bu sorumluluk bilinci ile, geçen iki dönemde yapılan yoğun çalışmaları devam ettirerek ülkemizin tüm eğitim kurumlarına ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerimize ve uzman doktorlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz.

Bu dönemde ayrıca pediatri uzmanlık eğitimi konusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla da ilişkilerimizi geliştirerek birlikte çalışmalar yapmak istiyoruz.

Bu onurlu görevi yapacağım süre boyunca ben ve değerli çalışma arkadaşlarım eşitliği, temel insan haklarını, evrensel etik kuralları ve bilimsel verileri gözetecek ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.

Sevgi ve Saygılarımla.

Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nihat Sapan