Başkanın Mesajı

Sayın meslektaşlarım,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu'na başkan olarak seçilmiş olmaktan onur duyuyorum. 

Kurulumuz çocuk ve ergenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık ve iyilik hallerini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak amacıyla, tüm çocuklara karşı sorumlu olduğunu kabul ederek çalışmalarını yürütmektedir.

Bu amaca ulaşabilmek için ise çalışmalarında evrensel etik ve insani değerleri benimser ve kanıta dayalı bilimsel bilgiyi temel alır.

Başkanlığı yürüteceğim önümüzdeki iki yıl boyunca, ülkemizdeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin eğitim ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesini teşvik etmeyi öncelediğimizden, eğitim veren kurumların akreditasyonu çalışmalarına ivme kazandırmayı planlıyoruz.

Sorumluluklarımızı oluşturduğumuz kurul ve komisyonlarda görev alan çok değerli öğretim üyelerinin ve sizlerin katkıları ile, değerlerimize bağlı kalarak ve çok çalışarak gerçekleştireceğimize inanıyorum.

En derin saygı ve sevgilerimle,

Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu