Kurul Ve Komisyonlar

Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu Derneği Yönetim Kurullarına,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Yürütme Kurulu’nun 27 Temmuz 2023 tarihli Toplantısında alınan kararlar şu şekildedir;

Görev dağılımı yapılmıştır;
Başkan: Prof. Dr. Nihat Sapan
Genel Sekreter : Prof. Dr. Tayfun Uçar
TTB/UDEK için temsilci: Prof. Dr. Eda Ütine
Program Değerlendirme (Akreditasyon) komisyonu için temsilci: Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu için temsilci: Prof. Dr. Erkan Çakır
Eğitim Programları Geliştirme komisyonu için temsilci: Prof. Dr. Metin Aydoğan
Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu için temsilci: Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Web Sayfası sorumlusu: Prof. Dr. Koray Harmancı

Komisyonların artırılan üye sayılarına göre uygun Öğretim Üyelerinin atanması için derneklerin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

25 kasım 2023 tarihinde 3. Beceri sınavının yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız,

Prof. Dr. Nihat Sapan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tayfun Uçar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Genel sekreteri