Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Ebru Arhan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Derya Büyükayhan
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Demet Can
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları BD
Prof. Dr. Asuman Çoban
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Handan Dinçaslan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Tufan Kutlu
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Cevdet Özdemir
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı
Prof. Dr. Tanju Özkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Dildar Bahar Beker
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Doç. Dr. Bora Gülhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Deniz Tuğcu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD