Genel Bakış

Değerli Meslektaşlarım;

Ülkemizde uzun yıllardır birçok farklı merkezde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi verilmekte ve eğiticilerin özverili çalışmaları ile bu alanda uzman hekimler yetiştirilmektedir. Ancak merkezler arasında eğitimin içeriği ve hedefleri, kurumların altyapısı, eğitim anlayışı ve eğitimin uygulama biçimleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında eğitim veren kuruluşların akredite edilmesi ve belgelendirilmesi Pediatri eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve eğitimin gereklilikleri konusunda farkındalığın yaratılması açısından yarar sağlayacaktır. Akredite olan kurumlar tüm eğitim veren kurumlar arasında öne çıkan, örnek kurumlar olarak gösterilecek ve diğerlerinin de akreditasyonu sağlayabilmek için geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına vararak tamamlamasına olanak sağlayacaktır.

Akreditasyon komisyonumuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitiminin koşullarını belirlemiştir. Akreditasyon başvuru rehberinde bu süreçte yapılması gerekenleri ve hazırlanması gereken belgeleri bulabilirsiniz.

Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyor, saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. Figen Akalın
Akreditasyon Komisyonu Başkanı

 

Akreditasyon Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Akreditasyon Başvuru Rehberi'ni indirmek için tıklayınız.

Öz Değerlendirme Raporu Özeti Taslağı'nı indirmek için tıklayınız.

Başvuru Sistemi Kullanma Rehberi'ni indirmek için tıklayınız. 

Akreditasyon Başvuru Sistemi için tıklayınız.

  

Kurum Akreditasyon takvimi (2022):

Kurumların son başvuru ve evrak gönderme tarihi: 15 Mart 2022

Hakem değerlendirmesi ve hakemlerin talep ettiği ek belgelerin kurumlara bildirilmesi için son tarih: 15 Mayıs 2022

Kurumların hakemler tarafından istenen ek belgeleri göndermesi için son tarih: 1 Haziran 2022

Son değerlendirme raporunun sunulması: 1 Temmuz 2022

Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi:  15 Ağustos - 1 Eylül 2022

Ziyaret raporlarının tamamlanması ve yönetim kuruluna sunulması: 15 Eylül 2022

Akreditasyonu kabul edilen kurumların ilanı ve belge verilmesi:  Ekim 2022