Yürütme Kurulu Başkanı

Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD