Yürütme Kurulu Başkanı

Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tayfun Uçar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD