Başkanın Mesajı

Sayın Meslektaşlarımız,

Yeterlik sınavları; birçok uzmanlık disiplininde ülkemizde, Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde yapılmaktadır. Yeterlik sınavının temel amacı uzmanlık eğitiminin kalitesini yükseltmek ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının standardize edilmiş bilgi ve eğitim düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Bu sayede çocuklara üst düzeyde sağlık hizmetinin sunulması mümkün olacaktır. Sınavın amacı adayları elemek değil, kendi yeterlik durumunu görmelerine ve kendilerini geliştirmelerine fırsat oluşturarak eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Sınav aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminde hem adaylara hem de eğiticilere geri bildirimde bulunarak eksikliklerin saptanmasına ve çözüm üretilmesine olanak sağlayacaktır. Sınav yönergemiz ve başvuru koşulları web sayfamızda sunulmuştur. Türk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgesinin ileriki yıllarda akademik yükseltme süreçlerinde kişilerin özgeçmişine değerli bir katkı yapacağını düşünüyoruz ve tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarını ve uzman adaylarını sınava katılmaya davet ediyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu adına,

Doç. Dr. D. Dildar Bahar Genç
Komisyon Başkanı