Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Prof. Dr. Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Sedef Tunaoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Sevim Ünal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Emin Ünüvar
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Banu Nur
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD