Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarımız,

Tıpta uzmanlık eğitimi, hekimlerin tıp fakültesi eğitimi ve ilerideki hekimlik hayatları arasındaki en önemli eğitim dönemlerinden biridir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi, bilimsel veriler ve kanıta dayalı tıp uygulamaları ışığı altında, bebek, çocuk ve ergenleri etkileyen, fiziksel, davranışsal, gelişimsel, sosyal problemlerin ve hastalıkların önlenmesi, tanınması ve tedavisi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı hedefler. Hasta, aile ve toplumun bir bütünlük içinde ele alındığı bu eğitim programının çekirdek müfredatı, ülkemizde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi tarafından oluşturulmuş ve en son 12.10.2017 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Tıbbın her alanında olduğu gibi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında da sürekli olarak gelişen, değişen ve yeni öğrenilen bilgilerin ve uygulama alanlarının olması nedeniyle eğitim programlarının sürekli olarak değişimlere ayak uydurması ve geliştirilmesi, şüphesiz ki, kaçınılmazdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu olarak, hazırlanmış olan bu çekirdek müfredat üzerinde çalışarak, uzmanlık eğitim süreci, temel klinik ve girişimsel yetkinlikler, eğitim standartları da dahil olmak üzere çeşitli önerilerde bulunduk ve bu ilave ve değişiklik önerilerimizi çekirdek eğitim müfredatı üzerine ekledik.

Değişiklik önerilerilerimizi içeren uzmanlık eğitim programının, kurumların kendilerini geliştirmeleri için faydalı olacağını ümit ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu adına,

Prof. Dr. Deniz Doğru Ersöz
Komisyon Başkanı