Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Tayfun Uçar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Aysun Bideci
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nur Canpolat
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Metin Aydoğan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Erkan Çakır
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Eda Ütine
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Koray Harmancı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Velat Şen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Filiz Orhon
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Feyza Koç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi