Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu
Acıbadem Altunizade Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Prof. Dr. Aysun Bideci
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Nuray Kanbur
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Nihat Sapan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Lale Sever
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Esra Şevketoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları BD
Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD